فضای سبز پروژه ۹

پروژه فضای سبز در غرب مازندران در زمینی به مساحت ۱۶۰۰۰ متر که در ۵۰۰۰ متر آن فضای سبز ایجاد گردید .

شرح کاری :

زمان کل : ۷۰ روز و ۵۶۰ ساعت بدون وقفه با نیروی کاری مجرب ۶ نفره با روزی ۸ ساعت کار مفید

مدت زمان زیر سازی و خاک ریزی ۲۸۰۰ تن خاک و ۱۲۰ تن کود حیوانی  و همینطور ۸۰ تن زایعات چای از بهترین نوع : ۲۰ روز کاری

مدت زمان کاشت حدودی ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰  نوع گیاه : ۳۰ روز کاری

مدت زمان آماده کردن بستر اعم از کود مخصوص چمن و زیر سازی و کاشت چمن و نگهداری تا سبز شدن کامل آن : ۲۰ روز کاری

که در بخش طراحی و اجرای شرکت تولیدی گل و گیاه  گلستان موج انجام شد که موجب رضایت کامل کارفرما گردید.

**۷۰ روز کمترین مدت زمانی طراحی و اجرای این محوطه می باشد **

۲۰ روز اول شروع کار اعم از زیرسازی و خاک ریزی :

گلستان موج (1) گلستان موج (2) گلستان موج (7) گلستان موج (6) گلستان موج (5) گلستان موج (4) گلستان موج (3) گلستان موج (8) گلستان موج (9) گلستان موج (10) گلستان موج (11) گلستان موج (12)

۳۰ روز کاشت کل گیاهان محوطه بدون چمن :

     golestanemoj (1) golestanemoj (2) golestanemoj (3) golestanemoj (4) golestanemoj (5) golestanemoj (6) golestanemoj (7) golestanemoj (8) golestanemoj (9) golestanemoj (10) golestanemoj (11) golestanemoj (12) golestanemoj (13) golestanemoj (14) golestanemoj (15) golestanemoj (16) golestanemoj (17) golestanemoj (18) golestanemoj (19) golestanemoj (20) golestanemoj (21) golestanemoj (22) golestanemoj (23) golestanemoj (24) golestanemoj (25) golestanemoj (26) golestanemoj (27) golestanemoj (28)

۲۰ روز کاشت چمن محوطه و آبیاری و نگهداری تا سبز شدن کامل آن

www.golestanemoj (1) www.golestanemoj (2) www.golestanemoj (3) www.golestanemoj (4) www.golestanemoj (5) www.golestanemoj (6) www.golestanemoj (7) www.golestanemoj (8) www.golestanemoj (9) www.golestanemoj (10) www.golestanemoj (11) www.golestanemoj (12) www.golestanemoj (13) www.golestanemoj (14) www.golestanemoj (15) www.golestanemoj (16) www.golestanemoj (17) www.golestanemoj (18) www.golestanemoj (19) www.golestanemoj (20) www.golestanemoj (21) www.golestanemoj (22) www.golestanemoj (23) www.golestanemoj (24) www.golestanemoj (25) www.golestanemoj (26) www.golestanemoj (27) www.golestanemoj (28) www.golestanemoj (29) www.golestanemoj (30) www.golestanemoj (31)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *